ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN 2547 SK. 35. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

  1. ÖYP Kapsamında lisansüstü eğitime kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesi ile ilgili Bölüm Başkanlığına 2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre görevlendirilmek üzere dilekçe ile başvuru yapılır.
  2. Bölüm Başkanlığı yönetim kurulu kararı alınmak üzere Dekanlık/Müdürlük makamına ilgilinin başvuru evraklarını gödrir.