2547 SK. 35. MADDESİ VE ÖYP İŞLEMLERİ

A) 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 35. MADDESİNE GÖRE ÜNİVERSİTEMİZDEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK ÜZERE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEYE ATANACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN;

1. İlgili lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair dilekçe, Özgeçmiş, Lisans Diploması, Transkript, ALES-ÜDS veya KPDS sonuç belgesi ve öğrenci ise öğrenci belgesi ile birimine başvurur.

2. Birim, ilgilinin başvurusu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alarak kişinin başvuru evrakı ile birlikte Personel Daire Başkanlığına iletir.

3. İlgilinin kadro devrininYükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınır.

4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda ilgilinin birimine Senet doldurması için yazı yazılır.

5. Birim, ilgilinin senedini Personel Daire Başkanlığına iletir.

6. İlgili Üniversiteye sicil özeti gönderilir.

7. İlgili Üniversiteden gelen atama kararnamesine istinaden ilgilinin biriminden ayrılış tarihi istenir.

8. Kişi bir nüshasını elden götürdüğü personel maaş nakil bildirimi ile ilgili Üniversitede görevine başlar.

B) 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 35. MADDESİNE GÖRE ÜNİVERSİTEMİZDEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK ÜZERE BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEYE ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DÖNÜŞ İŞLEMLERİ;

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ilgilinin kadro iadesi ile ilgili yazıyı üniversitemize gönderir.

2. İlgi yazıya istinaden karşı üniversiteden sicil özeti istenir.

3. İlgili Üniversiteden gelen sicil özeti doğrultusunda atama kararnamesi düzenlenir.

4. İlgilinin atama kararnamesi Rektörlük Makamının onayına sunulur ve onaylanan atama kararnamesi ilgilinin lisansüstü eğitim yaptığı üniversiteye gönderilir ve ayrılış tarihi istenir.

5. Kişi bir nüshasını elden getirdiği personel maaş nakil bildirimi ile Üniversitemizde görevine başlar.

C) DÖNÜŞ İŞLEMLERİ - İSTİFA DURUMU

1. Lisansüstü programda devam etmekte iken istifa eden veya lisansüstü eğitimini tamamlayarak Üniversitemizde tekrar göreve başlayan kişinin istifa etmesi halinde Üniversitemizle ilişiği kesilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve tüm Üniversite Rektörlüklerine bilgi verilir.

2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim için alınan senede göre işlem yapılmak üzere Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

D) 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUN 35. MADDESİNE GÖRE (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA) ATANACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

1. Üniversitemize ÖYP kapsamında atanan Araştırma Görevlileri Lisansüstü eğitim yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinde ilan edilen Üniversitelerden tercih yaparlar.

2. Tercih edilen Üniversitelerden birine yerleştirme Yükseköğretim Kurulu başkanlığınca yapılır. Yerleştirmesi yapılan kişi Üniversitemizin ilgili birimine atanmak üzere müracaat eder.

3. Atama evrakı ve atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte Personel Daire Başkanlığına iletilir.

4. İlgilinin atama kararnamesi Rektörlük Makamının onayına sunulur.

5. Atanan kişinin Yabancı Dil Puanı 65’in altında ise;

6 (altı) aylık Yabancı Dil Eğitimi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen Üniversitelere yerleştirmeleri yapılır. Yerleşen kişilerden Yabancı Dil eğitimi için senet alınır.

7. Atanan kişinin Yabancı Dil Puanı 65’in üstünde ise; Lisansüstü eğitim yapmak üzere kadro aktarım işlemleri tamamlanıncaya kadar ilgili üniversitelerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 39. Maddesine göre görevlendirilmeleri için birimince Yönetim Kurulu Kararı alınır. 8.Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Makamının onayına sunulur. Kişiler alınan onaya istinaden ilgili Üniversitede kadro aktarım işlemleri tamamlanıncaya kadar görevlendirilirler.

9. Lisansüstü eğitim yapacak ÖYP Araştırma Görevlileri; Kadro aktarım işlemleri için Dilekçe, Lisans Diploması, Transkript, ALES, YDS sonuç belgesi ve öğrenci belgesi ile birimlerine başvururlar. - Birim, ilgilinin başvurusu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alarak kişinin başvuru evrakı ile birlikte Personel Daire Başkanlığına iletir. - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınır. - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda ilgilinin birimine Senet doldurması için yazı yazılır. - Birim, ilgilinin senedini Personel Daire Başkanlığına iletir. - İlgili Üniversiteye sicil özeti gönderilir. - İlgili Üniversiteden gelen atama kararnamesine istinaden ilgilinin biriminden ayrılış tarihi istenir.

10. Kişi bir nüshasını elden götürdüğü personel maaş nakil bildirimi ile ilgili Üniversitede görevine başlar.