Daire Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yönetim Örgütleri başlıklı 51. maddesine göre kurulan bir idari teşkilat olup, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Başkanlığımızın Görevleri Şunlardır

1- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,

2- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,

3- İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

4- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Başkanlığımız

- Akademik ve İdari Şube Müdürlüğü birimleriyle hizmet vermektedir