Misyonumuz – Vizyonumuz

MİSYON

  • Üniversitemizin insan kaynakları ihtiyacını amaçları doğrultusunda idari ve akademik personel kadroların en etkin ve verimli bir şekilde işlemlerinin yürütülebilmesi için insan gücü planlaması yapmak.
  • Yasal düzenlemeler çerçevesinde, çalışanlarımızın, özlük, tahakkuk ve görevlendirme işlemlerini, hızlı ve doğru şekilde yerine getirmek.
  • Personel politikasını belirleyerek kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini sağlamak.

    VİZYON

  • İnsan kaynakları yönetiminde, eğitiminde ve geliştirilmesinde öncü ve toparlayıcı rolü üstlenebilecek yapıdaki kadroyu oluşturan üniversitemizin gelişmiş üniversiteler arasında yer alması
  • İnsana saygı ve hoşgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, kanun, yönetmeliklere dayalı kararlar alabilen nitelikli personel yetiştiren araştırmalar yaparak kendini sürekli yenileyen, toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim oluşturma çerçevesinde etkin bir personel politikası izlemek